THÔNG BÁO

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ

  • Đường Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Liên hệ

  • 02053810329

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.