THÔNG BÁO

Thông báo phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối tham dự sinh hoạt chuyên đề tại các cơ sở Đoàn năm 2023

Tên văn bản Thông báo phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối tham dự sinh hoạt chuyên đề tại các cơ sở Đoàn năm 2023
Số hiệu 03-TB/ĐTNK
Ngày ban hành 03/4/2023
Ngày cần báo cáo
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống