THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023

Tên văn bản Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023
Số hiệu 12-KH/ĐTNK
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày cần báo cáo
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống