THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Thanh niên với chuyển đổi số" năm 2023

Tên văn bản Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Thanh niên với chuyển đổi số" năm 2023
Số hiệu 38-KH/ĐTNK
Ngày ban hành 01/8/2023
Ngày cần báo cáo
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống