THÔNG BÁO

V/v triệu tập ĐVTN dự chương trình tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu năm 2020

Tên văn bản V/v triệu tập ĐVTN dự chương trình tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu năm 2020
Số hiệu 275 - CV/ĐTNK
Ngày ban hành 16/6/2020
Ngày cần báo cáo
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống