THÔNG BÁO

V/v triệu tập tham gia và cổ vũ Liên hoan các Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tên văn bản V/v triệu tập tham gia và cổ vũ Liên hoan các Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu 281- CV/ĐTNK
Ngày ban hành 26/6/2020
Ngày cần báo cáo
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống