THÔNG BÁO

Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ: Ký kết và triển khai mô hình “Cán bộ Đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác thanh niên và văn hoá công sở”

 1

BCH Chi đoàn tham gia ký kết trong thực hiện hiệu quả mô hình

       Tại buổi lễ, đoàn viên đã được nghe đồng chí Hoàng Bích Liên - Bí Thư Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ triển khai nội dung về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; vận dụng sáng tạo, kết hợp thực hiện tốt Quy chế làm việc và nâng cao chất lượng văn hoá công sở tại cơ quan, đơn vị.

2

Đ/c Hoàng Bích Liên - Bí Thư Chi đoàn triển khai nội dung về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

          Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ tăng cường thực hiện những biện pháp rèn tác phong và lề lối công tác cho đoàn viên; tạo môi trường, khuyến khích sự tự rèn luyện, nêu gương tốt của người cán bộ Đoàn; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về tác phong, lề lối công tác và chấp hành nghiêm Quy chế làm việc, nâng cao văn hoá công sở trong đội ngũ cán bộ đoàn; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân làm tốt và kiểm điểm, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm; nghiêm túc, gương mẫu chấp hành đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

         Bên cạnh đó, cần rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung “Nên làm - Không nên làm” như sau:

         (1) Nên làm: Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng; Tận tụy trong công việc.

         (2) Không nên làm: Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

         Dịp này, 100% đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ đã cùng nhau ký kết trong thực hiện hiệu quả mô hình “Cán bộ Đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác thanh niên và văn hoá công sở” . Việc triển khai mô hình trên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ thời kỳ mới phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, hoài bão khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, lối sống lành mạnh; xây dựng phong cách làm việc khoa học, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ.

Hoàng Bích Liên - Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ