THÔNG BÁO

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ “Tăng cường an ninh mạng, phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

           Ngày 08/9/2023, CLB Lý luận trẻ Đoàn Khối tổ chức sinh hoạt với chủ đề “Tăng cường an ninh mạng, phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

 

 

           Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, thành viên CLB cũng đã sôi nổi thảo luận và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng như: 08 điều cần nhớ; Tác động của tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng; các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi đăng tải, lan truyền tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; Quy trình tiếp nhận và xử lý tin giả trên không gian mạng.

111104645132

       Thông qua buổi sinh hoạt giúp cho các cán bộ đoàn, ĐVTN có những kinh nghiệm bổ ích; đồng thời định hướng, thông tin đến các thành viên Câu lạc bộ những trang mạng xã hội chính thống, các nội dung cần thiết nhằm đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái và văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Nguyễn Bảo Huy - Chuyên viên Đoàn Khối