THÔNG BÁO

ĐOÀN KHỐI CCQ TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NĂM HỌC 2023 - 2024

              Sáng ngày 25/9/2023, Đoàn Khối CCQ tỉnh phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Phiên toà giả định” về phòng chống bạo lực học đường, tuyên truyền luật an ninh mạng, văn hoá và kỹ năng sử dụng mạng tại Trung tâm GDTX - Tin học & Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn, với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên.

              “Phiên tòa giả định” được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa xét xử một vụ án về bạo lực học đường, cố ý gây thương tích trong lứa tuổi vị thành niên. Tại phiên tòa giả định, Hội đồng xét xử tập trung phân tích rõ điều kiện, mục đích, động cơ phạm tội, tính chất, mức độ mà hành vi của các bị cáo gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo. Đồng thời, đi sâu vào phân tích về hành vi phạm tội, hậu quả mà đối tượng phải nhận về hành vi vi phạm gây ra.

1123015346

                              Toàn cảnh “phiên tòa giả định” về phòng chống bạo lực học đường

   “Phiên tòa giả định” là bài học thực tế để nâng cao nhận thức học sinh về hành xử trong môi trường học đường, tránh những hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời để giáo viên, phụ huynh cần quan tâm, theo dõi, giáo dục con em, học sinh hơn.

223031234563123

                                               Hỏi - đáp về kiểm tra kiến thức trong Phiên tòa giả định

          Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên học sinh được tuyên truyền viên Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền các nội dung về Luật an ninh mạng, văn hoá và kỹ năng sử dụng mạng an toàn, học sinh được tiếp cận với các ví dụ thực tế và trả lời hỏi đáp thông qua các nội dung mạng xã hội.

3333120334163

Tuyên truyền viên Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền về luật an ninh mạng và văn hóa sử dụng mạng

         Trên cơ sở những kết quả đã thu được từ mô hình “Phiên tòa giả định” lồng ghép tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, trong thời gian tới, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tiếp tục thực hiện mô hình này gắn với các vụ việc, tình huống pháp lý cụ thể nhằm góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật đến nhiều đối tượng.     

Nguyễn Bảo Huy, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh