THÔNG BÁO

100% Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối CCQ tỉnh đạt Đoàn cơ sở "3 chủ động” năm 2023

       Trong thời gian qua, việc xây dựng mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động” đã được các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối CCQ tỉnh quan tâm thực hiện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm. Trong năm 2023, 100% Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối CCQ tỉnh đạt “Đoàn cơ sở 3 chủ động”.

       Trong năm 2023, ngay sau khi có hướng dẫn triển khai, thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023-2027, các cơ sở đoàn đã chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, đặc biệt là hướng tới công tác chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn.

4

Đoàn viên Trường Cao đẳng Nghề tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

       Các cơ sở đoàn đã chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở đơn vị, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên, diễn biến tư tưởng, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (Zalo, Facebook, Instagram…). Công tác quản lý đoàn viên được các cơ sở đoàn chú trọng. 100% đoàn cơ sở và chi đoàn có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên trên phần mềm QLĐV; có theo dõi, nhận xét, đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đẩy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên …. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên cũng được quan tâm, tập trung tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương.

2

Đồng chí Ngô Đình Vinh, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đạt giải đặc biệt tại Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi do Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức

       Cùng với đó, các cơ sở đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị và của Đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Đồng thời, chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1.

6

Lễ kết nạp đoàn viên mới tại Đoàn trường THPT Chuyên Chu Văn An

       Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng về cơ chế, các nội dung trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Chủ động bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp đạt chỉ tiêu. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách tạo nguồn lực thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị; huy động tốt các nguồn lực xã hội hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho đoàn viên, thanh niên.

       Với những sự chủ động, cố gắng và nỗ lực đó, trong năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã đánh giá và công nhận 08/08 Đoàn cơ sở đạt “Đoàn cơ sở 3 chủ động” năm 2023, đạt 100% tổng số Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối.

       Bên cạnh đó, việc thực hiện mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động” còn tồn tại một số hạn chế, đó là: việc duy trì sinh hoạt chi đoàn chưa thực sự chuyển biến tích cực; công tác chủ động trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng
đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở chưa được quan tâm. Điều này ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động và chất lượng thực hiện phong trào.

       Thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Khối tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai xây dựng mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động” nề nếp, đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn và tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; nâng cao vai trò của tổ chức trong hệ thống chính trị./.

       Một số hình ảnh các Đoàn cơ sở triển khai, thực hiện trong năm 2023:

1

3

5

7