THÔNG BÁO

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ “Tinh thần Lý Tự Trọng – Khát vọng của thanh niên” và kỷ niệm 109 năm Ngày sinh của đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2023)

         Ngày 10/10/2023, CLB Lý luận trẻ Đoàn Khối tổ chức sinh hoạt Quý IV năm 2023 với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng – Khát vọng của thanh niên” và kỷ niệm 109 năm Ngày sinh của đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2023).

        Tại buổi sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ đã cùng tham gia thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề về: thân thế, tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng; cảm nhận câu nói của Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác”;… Các thành viên CLB cũng được xem video, tư liệu liên quan anh hùng Lý Tự Trọng.

          Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt các thành viên CLB cũng tiếp tục sôi nổi thảo luận về các nội dung như: vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Quan điểm xử lý những tiêu cực của các thế lực thù địch đang xuyên tạc trên không gian mạng. Đồng thời tổ chức góp ý chương trình hoạt động trong thời gian tới của CLB.

11212312

           Qua buổi sinh hoạt nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng, qua đó tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền trống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn; phát huy vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nguyễn Bảo Huy - Chuyên viên Đoàn Khối CCQ tỉnh